ΩΡΩΠΟΣ

Δημιουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Αστικών Αποβλήτων(Σ.Μ.Α.Α) στον Ωρωπό. Αλήθειες και ψέματα

Επιλέγω να ασχοληθώ με ένα θέμα(καυτή πατάτα) που όλο επανέρχεται στην επικαιρότητα και όλο και αναβάλλεται παρότι οι πάντες συμφωνούν πως είναι απολύτως αναγκαίο. Επανέρχεται γιατί το θέμα της συλλογής των απορριμμάτων  και όλα όσα δικαίως το συνοδεύουν έχει κεφαλαιώδη σημασία για ζητήματα υγιεινής, ασφάλειας και ποιότητας ζωής των πολιτών.

Θα ήθελα να ξεκινήσω με τα βασικά. Να πάμε να δούμε τον ορισμό του Σ.Μ.Α.Α και να προσπαθήσουμε να δούμε τι είναι αυτό που τελικά καταλήγει να γίνεται αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης και με τον φόβο του λεγόμενου «πολιτικού κόστους» τι είναι εκείνο που αναβάλλει κάτι που όλοι αναγνωρίζουν σαν απολύτως αναγκαίο.

Ως “Σταθμοί Μεταφόρτωσης Αστικών Αποβλήτων (Σ.Μ.Α.Α)” καλούνται οι σταθμοί διαφόρων μεγεθών και χαρακτηριστικών, όπου τα απορρίμματα μεταφορτώνονται σε ειδικά οχήματα κατάλληλα για κίνηση σε μεγάλες αποστάσεις. Οι σταθμοί αυτοί πρέπει να χωροθετούνται σε κεντροβαρικά σημεία ως προς τις πηγές δημιουργίας των απορριμμάτων, ώστε τα απορριμματοφόρα οχήματα μετά την συμπλήρωση του φορτίου τους να διανύουν την ελάχιστη δυνατή απόσταση μέχρι τον ΣΜΑ, όπου ξεφορτώνουν και επιστρέφουν και πάλι στο έργο της αποκομιδής. Στη συνέχεια, τα οχήματα από τον ΣΜΑ μεταφέρουν τα απορρίμματα σε μονάδα/ες επεξεργασίας ή/και τελικής διάθεσης, έχοντας πολλαπλάσιο ωφέλιμο φορτίο από εκείνο των απορριμματοφόρων.

Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός σωστού Σταθμού Μεταφόρτωσης ,θα πρέπει να είναι τα εξής:

  • Η εκφόρτωση από τα απορριμματοφόρα και η διοχέτευση προς τους συρμούς να γίνεται με την ελάχιστη δυνατή δημιουργία σκόνης και οσμών, άρα με υγιεινό και ασφαλή τρόπο. Η συμπίεση, να γίνεται σε κλειστό χώρο, άρα να μην δημιουργούνται πάλι σκόνη ή οσμές, όπως επίσης και κατά το στάδιο της μεταφοράς.
  • Οι συρμοί μεταφόρτωσης να έχουν δυνατότητα συμπίεσης – εκφόρτωσης των απορριμμάτων, έτσι ώστε να μην χρειάζεται υποστήριξη από κάποιο πάγιο σύστημα στον Σ.Μ.Α.Α
  • Τα απορρίμματα που προσκομίζονται στον Σ.Μ.Α.Α να εκφορτώνονται και να συμπιέζονται αμέσως, χωρίς καμιά ενδιάμεση εναποθήκευση, ενώ ο  Σ.Μ.Α.Α να διαστασιολογείται για μεγαλύτερο από το μέσο ρυθμό προσκόμισης απορριμμάτων, ώστε να μην δημιουργούνται  καθυστερήσεις στα προσερχόμενα απορριμματοφόρα.
  • Με μια μόνο διαδρομή να μεταφέρεται μεγάλο φορτίο απορριμμάτων λόγω της μεγάλης χωρητικότητας του container (35-70m3). To στοιχείο αυτό σε συνδυασμό με τους μικρούς χώρους που απαιτούνται, να έχει σαν αποτέλεσμα όλος ο κύκλος να ολοκληρώνεται στο μικρότερο δυνατό χρόνο, πράγμα που βεβαίως εκτός των άλλων να κάνει οικονομικότερη τη λειτουργία της μονάδας.
  • Να παρέχει μεγάλη ευελιξία ως προς την μελλοντική δυνατότητα αύξησης της δυναμικότητας του ΣΜΑ, που μπορεί να επιτευχθεί απλά με την αύξηση των ωρών λειτουργίας του σταθμού ή / και την αύξηση του αριθμού του χρησιμοποιούμενων containers.

Αυτή είναι μια προσέγγιση του πως ακριβώς θα πρέπει να λειτουργεί ο Σ.Μ.Α.Α προκειμένου να έχουμε το μέγιστο αποτέλεσμα και ταυτόχρονα να διασφαλίζεται στο απόλυτο η προστασία του περιβάλλοντος χώρου, του υδροφόρου ορίζοντα και γενικώς η διατήρηση της λειτουργίας της φύσης χωρίς παρεμβολές και χωρίς επεμβάσεις καταστροφικές.

Έγιναν πολλές προσπάθειές κατά το παρελθόν προκειμένου κάποια στιγμή να γίνει πραγματικότητα για την περιοχή μας μια τέτοιου είδους παρέμβαση. Και αυτές οι προσπάθειες δεν έγιναν επειδή κάποιοι έχουν «βίτσιο» να καταστρέψουν το φυσικό περιβάλλον(όπως κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν), αλλά επειδή είναι απολύτως φανερό πως η περιοχή μας την έχει απόλυτη ανάγκη μιας και η αποκομιδή των απορριμμάτων χρειάζεται να γίνει αμεσότερη, ταχύτερη και ασφαλέστερη. Είναι μια πραγματικότητα που την έχει αποδείξει αδιαμφισβήτητα η ίδια η κοινωνία και οι αυξημένες της ανάγκες.

Το παράξενο της όλης Ιστορίας είναι το ότι κάθε Δημοτική Αρχή ενώ επιδιώκει κατά την διάρκεια της θητείας της να δημιουργήσει Σταθμό Μεταφόρτωσης Αστικών Αποβλήτων(Σ.Μ.Α.Α),καταλήγει πάντα να το αναβάλλει και να μην το επιχειρεί, όχι επειδή έχει πειστεί για την μη αναγκαιότητα του(το αντίθετο μάλιστα), αλλά μη θέλοντας να επωμιστεί το πολιτικό κόστος που συνοδεύει την όλη διαδικασία και ιδιαίτερα την επιλογή χωροθέτησης του Σταθμού.

Όλο αυτό βέβαια έχει να κάνει με το ότι δεν έχει γίνει καμιά σοβαρή προσπάθεια ενημέρωσης των πολιτών, με στοιχεία αλλά και με ανάλυση του τρόπου λειτουργίας ενός Σ.Μ.Α.Α που στις μέρες μας με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και των μέσων) είναι απολύτως ασφαλής και επιτυγχάνεται με τα πιο αυστηρά μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και των εργαζομένων. Έχουν αφήσει εν ολίγοις τον πολίτη να φαντάζεται στοίβες απορριμμάτων που μένουν στον χώρο , μολύνοντας το έδαφος και τον υδροφόρο ορίζοντα και υποβαθμίζουν την ευρύτερη περιοχή.

Κάτι τέτοιο βέβαια όπως γράφουμε και στην  αρχή δεν υπάρχει πουθενά μιας και τα απορρίμματα μεταφορτώνονται σε κατάλληλα οχήματα άμεσα , χωρίς σκόνες και χωρίς απώλειες και όταν τα κατάλληλα οχήματα γεμίσουν(διαδικασία που κρατά ελάχιστα) αναχωρούν άμεσα για την μεταφορά τους στις μονάδες επεξεργασίας και τελικής εναπόθεσης. Εκεί θα πρέπει να επικεντρωθούν οι προσπάθειές ώστε ο Σ.Μ.Α.Α να λειτουργεί ακριβώς με τον πιο πάνω τρόπο και να μην επιτρέπονται εκπτώσεις και αβλεψίες στις διαδικασίες και στις εργασίες του. Αν αυτό επιτευχθεί ο Σ.Μ.Α.Α θα έχει θετικά να δώσει και μόνο έργο θα επιτελέσει για την περιοχή μας.

Όλα όσα πιο πάνω αναφέραμε αποτελούν το πρακτικό μέρος της όλης ενέργειας. Υπάρχει βέβαιο και το πολιτικό κομμάτι. Εκεί που «παίζεται» το παιχνίδι και εκεί που τελικά επιλέγετε μέχρι σήμερα η μη απόφαση  της κατασκευής του ΣΜΑ. Είναι μια ιδιότυπη «κολοκυθιά» που μεταφέρει τον Σ.Μ.Α.Α από την μια περιοχή στην άλλη, συνοδεύοντας τους όποιους ενδοιασμούς με γεγονότα και καταστάσεις που δεν ισχύουν και που τελικά έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργούνται τεράστιες τοπικές αντιδράσεις με ανάλογο αποτρεπτικό αποτέλεσμα. Είναι μια «πολιτική επιλογή» που χρησιμοποιείται από όσους δεν είναι στην Διοίκηση, επειδή ακριβώς γνωρίζουν πως αν τελικά εγκατασταθεί ο Σ.Μ.Α.Α και λειτουργήσει όπως πρέπει θα δοθεί ένα καίριο και καταλυτικό «χτύπημα» στην αποκομιδή των απορριμμάτων(μέγα αντιπολιτευτικό «όπλο» μέχρι σήμερα) και θα προκύψει ταυτόχρονα τεράστιο οικονομικό όφελος για τα δημοτικά ταμεία, πέραν της πολιτικής αναγνώρισης που θα πετύχει η όποια διοίκηση τολμήσει να τον κάνει πραγματικότητα. Το αποτέλεσμα είναι εκείνο που θα διαμορφώσει την τελική άποψη των πολιτών και η καλυτέρευση της διαδικασίας της αποκομιδής των απορριμμάτων εκείνο που θα προκαλέσει στην πορεία την λαϊκή αποδοχή και την αναγνώριση της σωστής απόφασης.

Όλοι επιδιώκουμε και ζητάμε καθαρότερες συνοικίες, καθαρότερα πεζοδρόμια, καθαρότερους δρόμους. Σε έναν αχανή Δήμο όπως τον Δήμο Ωρωπού κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την απλούστευση και την συντόμευση των διαδικασιών και με την ανάλογη προμήθεια υλικοτεχνικής υποδομής , εργαλείων και κατάλληλων μέσων(που όπως διαβάζουμε στην ανακοίνωση του Δήμου, συνοδεύει την δημιουργία του Σ.Μ.Α.Α).Και εδώ για άλλη μια φορά έχουμε την ευκαιρία να κερδίσουμε αυτό το στοίχημα, τεκμηριωμένα, με αποδείξεις και δεσμεύσεις και μακριά από “πολιτικάντικα” παιχνίδια και στείρες αρνήσεις που λένε το όχι για το όχι και απορρίπτουν ξεχνώντας ταυτόχρονα να αντιπροτείνουν. Παρακάτω δημοσιεύουμε την σχετική ανακοίνωση του Δήμου Ωρωπού για την κατασκευή του Σ.Μ.Α.Α και τα όσα την συνοδεύουν:

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ Σ.Μ.Α.Α. ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ

🚍Πιστή στις δεσμεύσεις της για τη δημιουργία νέων υποδομών που θα βελτιώσουν τη ποιότητα της ζωής των πολιτών και θα εξοικονομήσουν τεράστια ποσά στο ταμείο του Δήμου, η δημοτική αρχή του Δήμου Ωρωπού έκανε ένα ακόμα βήμα στο μέλλον.

🚛Στη συνεδρίαση της Τρίτης 15 Ιουνίου η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε δύο προτάσεις με πέντε υπό έργα στο επιχειρησιακό πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη”συνολικού προϋπολογισμού 3.097.742,74 ευρώ.

🚍Πρόκειται για την κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης αστικών αποβλήτων (Σ.Μ.Α.Α.) και την προμήθεια σύγχρονων μηχανημάτων αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων.

🚛Πιο συγκεκριμένα αφορά στην προμήθεια του εξοπλισμού δύο (2️⃣) τρακτόρων, τεσσάρων (4️⃣) απορριμματοκιβωτίων, ενός (1️⃣) αυτοκινούμενου τεμαχιστή κλαδεμάτων, ενός (1️⃣) απορριμματοφόρου κάδων 1100, 660, 240 λίτρων και οικιακών κάδων 10 λίτρων.

👉Η δημιουργία του Σ.Μ.Α. με τον απαραίτητο εξοπλισμό σε συνδυασμό με την ανανέωση του στόλου των οχημάτων με τους διαγωνισμούς που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη για αγορά πέντε (5️⃣) νέων απορριμματοφόρων, ενός (1️⃣) αυτοκινούμενου σαρώθρου και τέσσερα (4️⃣) βαν κλειστού τύπου και τρία (3️⃣️⃣) pic- up θα προσφέρει ποιοτικότερες υπηρεσίες καθαριότητας με μικρότερο κόστος για τον Δήμο και τον δημότη.

Είναι τελικά πολύ εύκολο να σηκώνει κάποιος «πολιτικό θόρυβο» συνοδευόμενο με υποκριτικές μεγαλοστομίες, σε ζητήματα όπως η αποκομιδή των απορριμμάτων, που αντιμετωπίζεται από τους πάντες με ιδιαίτερη ευαισθησία και με αυξημένη ανησυχία. Ταυτόχρονα όμως θα ήταν χρησιμότερο όλοι αυτοί που το κάνουν, να είχαν το πολιτικό θάρρος να προτείνουν άλλες λύσεις και να πάρουν την ευθύνη να τις προωθήσουν κιόλας. Με επιχειρήματα βέβαια και όχι με αερολογίες, μηδενιστικές πρακτικές ή με παράπονα για κάτι που συνέβη στο παρελθόν. Ας αποδείξουμε τελικά πως σαν κοινωνία παραδειγματιζόμαστε από τα λάθη του παρελθόντος και θέλουμε να πάμε μπροστά συλλογικά και όχι προωθώντας μόνο το ατομικό μας θέλω αλλά προβάλλοντας και υπηρετώντας το συμφέρον των πολιτών.

Ζαφείρης Στέφανος

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Back to top button